Aelodaeth

Rydym yn ail-lunio ein cynllun ‘Cyfeillion Gregynog’ ond gallwch ein cefnogi ni o hyd trwy roddion neu drwy ymuno â’n cynllun Cyfeillion presennol, sy’n gweithio fel tocyn parcio.

Mae ein tocyn parcio blynyddol yn rhoi cyfle i’n hymwelwyr rheolaidd gael mynediad i’r stad heb orfod talu bob tro.

Mae tocyn parcio blynyddol yn fargen am £25 i unigolion a £30 i deulu.

Mae’r incwm ddaw o docynnau a thaliadau parcio yn ein helpu ni i gynnal a chadw’r gerddi ac yn caniatáu i bawb gael mynediad am ddim rhwng 8am a 8pm yn yr haf, neu o’r wawr tan y machlud yn y gaeaf.

I brynu tocyn parcio, llenwch y ffurflen trwy ddilyn y ddolen isod, a dychwelwch hi atom ni dros e-bost i enquiries@gregynog.org neu ewch â hi i’n caffi.

Lawrlwytho ffurflen gais

  • Manteision aelodaeth

    Rydym yn adolygu ein Rhaglenni Aelodaeth a Chyfeillion.

    Mae eich tâl aelodaeth bresennol (£25 i unigolion/£30 i deuluoedd) yn caniatáu i chi barcio am ddim gydol y flwyddyn – sy’n ein cynorthwyo ni i gadw tiroedd Gregynog ar agor i bawb, bob dydd.