Priodasau

Eich Diwrnod Chi, Eich Ffordd Chi

Mae Gregynog wastad wedi bod yn fan lle mae hud yn digwydd. Mae natur, ein stad 750-erw a’n gwarchodfa natur yn amgylchynu’r tŷ hanesyddol.

Ers canrifoedd buom yn enwog am ein lletygarwch – ac rydym am fod yn sicr y gallwn gynnig eich diwrnod chi – eich ffordd chi.

Mae pedair o’n hystafelloedd treftadaeth wedi’u trwyddedu ar gyfer priodasau, felly p’un a fyddwch yn dewis yr Ystafell Gerdd wych gyda golygfeydd ar draws y gerddi rhestredig Gradd 1, ysblander yr ail ganrif ar bymtheg yn Ystafell Blayney neu leoliad mwy agos-atoch yr Ystafell Gyffredin Hŷn neu Lyfrgell Thomas Jones, gallwn beri i’n lleoedd weithio drosoch chi.

Dydyn ni ddim yn cynnig pecynnau priodas safonol – rydyn ni am fod yn siŵr bod eich diwrnod chi yn cyd-fynd yn llwyr â’ch dymuniadau, felly gallwn ni greu eich priodas o’ch cwmpas chi – pwy bynnag ydych chi a beth bynnag mae diwrnod eich breuddwydion yn ei gynnwys.

Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth arlwyo ar gyfer partïon priodas – gan gynnwys arlwyo anffurfiol Caffi’r Cowrt gyda themâu fel Noson Tapas Sbaeneg neu fwydlen Roegaidd.

Gallwn ddarparu llety ar gyfer eich gwesteion yn ein hystafelloedd gwely gan gynnwys 15 o ystafelloedd treftadaeth gwych yn ogystal â 12 o ystafelloedd Cowrt (tair ystafell wely hygyrch yn y tŷ) yn ogystal ag amrywiaeth o lofftydd yn lloriau uchaf y tŷ.

Cysylltu â ni

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.