Ynglŷn â

Mae Gregynog yn un o drysorau mwyaf annisgwyl Cymru, tŷ hanesyddol yng nghanol cefn gwlad Sir Drefaldwyn, sy’n enwog fel cyn-gartref y casglwyr celf a’r cymwynaswyr Gwendoline a Margaret Davies.

Roedd y chwiorydd Davies wedi ymrwymo i’r syniad o gynnydd: a’r natur flaengar honno yw sylfaen fyw Gregynog hyd heddiw.

Ym 1960 gadawyd y Neuadd gan Margaret Davies i Brifysgol Cymru ac am bron i 50 mlynedd roedd enw Gregynog yn rhan o chwedloniaeth myfyrwyr Cymru – roedd hanesion am y bar yn y seler a’r ystafelloedd ymolchi trydydd llawr yn enwog ledled Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Llanbedr Pont Steffan.  Mae atgofion am yr amseroedd a dreuliwyd yma yn dal i godi hiraeth ar lawer ohonom

Erbyn heddiw caiff Gregynog ei redeg gan Ymddiriedolaeth Elusennol, sy’n ymroddedig i sicrhau bod y lle hudol hwn yn parhau i fod yn ysbrydoliaeth heddiw ac yfory.

Yng ngofal yr Ymddiriedolaeth, mae Gregynog yn parhau i fod yn ganolfan ar gyfer dysgu ac addysg, gan gynnal cynadleddau a digwyddiadau a dathlu natur a’r celfyddydau trwy ein rhaglen brysur o weithgareddau a’n rheolaeth o’r ystâd.  Mae gennym lawer iawn o waith i’w wneud, ond sbardunir ein gweledigaeth gan gariad angerddol at y lle hynod hwn … a’r awydd i’w weld yn ffynnu.

  • Trysor annisgwyl

    Mae Gregynog yn un o drysorau mwyaf annisgwyl Cymru, tŷ hanesyddol yng nghanol cefn gwlad Sir Drefaldwyn, sy’n enwog fel cyn-gartref y casglwyr celf a’r cymwynaswyr Gwendoline a Margaret Davies.

    Roedd y chwiorydd Davies wedi ymrwymo i’r syniad o gynnydd: a’r natur flaengar honno yw sylfaen fyw Gregynog hyd heddiw.

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.