Gwarchodfa natur

Croeso nôl i fyd Natur

Mae tiroedd 750 erw Gregynog ar agor i bawb, bob dydd. Mae’r rhan fwyaf o’r ystâd o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol sy’n un o ardaloedd pwysicaf Cymru o barcdir hynafol a chynefinoedd porfa goediog. Mae ein Coedwig Fawr, y tu ôl i’r Neuadd, yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn un o’r ychydig goedlannau deri a chennau hynafol sy’n weddill ac mae’n darparu cynefin hanfodol ar gyfer cennau o bwysigrwydd rhyngwladol yn ogystal â phryfed, bywyd gwyllt ac adar prin fel gwybedwyr brith a thelorion y coed.

© Bradley Carr

Mae milltiroedd o lwybrau ag arwyddion ymnadreddu drwy ein coetir, ac mae digon yma i bawb ei archwilio – o’r guddfan adar ar ben coedwig Garden House i bwll yr alaw ger y brif rodfa dan orchudd o alaw’r dŵr, sy’n gartref i fyrddiwn o weision y neidr amryliw.

Os dringwch yr allt o bwll yr alaw i’r Cwningar, efallai y cewch gipolwg ar ysgyfarnog yn y dolydd. Mae Gregynog hefyd yn gartref i chwe rhywogaeth o ystlumod ac mae’n darparu man bwydo pwysig ar gyfer yr ystlum pedol lleiaf.

Dyma wlad! Dyma heddwch! Dyma aer iachusol! Rwyf i’n ymdrochi yn yr ysbryd Cymreig!

— Y Prif Weinidog Stanley Baldwin yn gorffwys yng Ngregynog o bwysau ei swydd ym mis Awst 1936

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.