Gerddi

Gerddi Rhestredig Gogoneddus Gradd 1 Gregynog

Mae gerddi plas Gregynog wedi’u rhestru yn rhai gradd 1 am eu harwyddocâd hanesyddol a’u cynllun. Mae’r tiroedd ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae 750 erw i’w harchwilio, gyda llwybrau ag arwyddion a theithiau cerdded trwy’r coetir.

Mae ein gerddi’n cynnig lle hyfryd i’w archwilio ym mhob tymor. Yn y gwanwyn, mae’r rhododendronau gyferbyn â’r Neuadd yn doreth o binc a phorffor, yn yr haf mae ein borderi’n gorlifo â lliw ac yn yr Hydref mae’r dail yn troi’n eiliwiau gogoneddus o winau ac aur wrth i’r dail grino.

© Darryl Owen Photography

Mae coed unigol ysblennydd a gwrych o lwyni’r ywen aur yn dwyn sylw at y lawntiau ysgubol o flaen y tŷ. Mae llawer o elfennau dylunio gwreiddiol o’r 18fed ganrif a grëwyd gan Syr William Emes, a oedd hefyd yn gyfrifol am dirlunio gerddi cestyll y Waun a Phowis, i’w gweld hyd heddiw.

Ychwanegodd y chwiorydd Davies, Margaret a Gwendoline, at ddyluniadau Emes, gyda’r bwriad o greu tirwedd odidog yr oedd gofyn am fyddin o fwy nag 20 o arddwyr i’w chadw ar ei gorau. Er bod hyn yn nodwedd anarferol yn y cyfnod, roeddent oeddent yn cyflogi Prif Arddwr benywaidd a llawer o fenywod i gynnal y gerddi, yr ardd furiog gynhyrchiol, ynghyd â’r tai gwydr Fictoraidd.

Gerddi Rhestredig Gogoneddus Gradd 1 Gregynog:

Un o’r parciau a’r gerddi pwysicaf ym Mhowys, sy’n dyddio’n ôl i’r 1500au o leiaf.

— CADW

Heddiw, rydym yn ymdopi ag ond un garddwr a llond llaw o wirfoddolwyr gwych – rydym bob amser yn croesawu unrhyw gynigion o ragor o gymorth. Yn ddiweddar, mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ein cefnogi i ddechrau’r gwaith o adfer ein gardd furiog. Mae cryn siwrnai o’n blaenau ac rydym yn dechrau trwy gynnal y prennau afalau a gellyg presennol, plannu coed ffrwythau newydd ac atgyweirio’r waliau sydd wedi’u difrodi.

Rydym yn gweithio’n galed i adfer ein holl erddi i’w hysblander blaenorol, felly os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd, neu os oes gennych atgofion o’r gerddi i’w rhannu â ni, yna cysylltwch â ni drwy ffonio’r Neuadd ar 01686 650224.

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.