Ymweld

Lle gwych i weithio, meddwl, gorffwys a chwarae

Mae ein hystâd ar agor i bawb, bob dydd, felly dewch draw i chwilota

Mae’n costio £3 i barcio yma ddiwrnod cyfan, neu gall ymwelwyr rheolaidd ein cefnogi drwy dalu £25 fesul unigolyn neu £30 fesul teulu am aelodaeth, sy’n cynnwys man parcio i’r teulu am flwyddyn.

Mae’r Neuadd yn lleoliad gwych ar gyfer priodasau, cynadleddau, cyngherddau a digwyddiadau ac mae gennym raglen brysur o ddigwyddiadau i’r teulu ar yr Ystâd yn ogystal â digwyddiadau cerddoriaeth a diwylliannol yn y Neuadd, felly cadwch lygad allan am yr hyn sydd i ddod.

  • Croeso nôl i fyd natur

    Mae tiroedd 750-erw Gregynog ar agor i bawb, bob dydd. Mae’r rhan fwyaf o’r ystâd o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol sy’n un o ardaloedd pwysicaf Cymru o barcdir hynafol a chynefinoedd porfa pren.

    Mae gerddi Gregynog yn rhai rhestredig Gradd 1 ac mae Cadw’n eu disgrifio fel ‘Un o’r parciau a’r gerddi pwysicaf ym Mhowys, sy’n dyddio’n ôl i’r 1500au o leiaf.’

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.