Llety

Mae Gregynog wedi bod yn enwog ers canrifoedd am ei letygarwch ac mae'n dal i gynnig croeso cynnes Cymreig heddiw.

Dewch i aros yng Ngregynog

Mae’r tŷ wedi croesawu gwesteion o fri, o gerddorion byd-enwog fel Elgar, Holst a Britten i’r awdur George Bernard Shaw a’r Prif Weinidog Stanley Baldwin. Mae Gregynog wrth ei bodd â phartïon – ac yn dod yn fyw pan fydd y lle yn llawn cerddoriaeth, pobl a sgyrsiau bywiog.

Ystafelloedd y Cowrt o £80

Mae ystafelloedd y Buarth i gyd yn rhai ensuite ac maent ar gael i westeion gwely a brecwast drwy gydol y flwyddyn am £95 i ddau berson a £80 i unigolion.

Ystafelloedd Treftadaeth o £85

Mae’r ystafelloedd gwely treftadaeth yng Ngregynog yn costio £140 y noson i ddau berson a £85 am wely sengl, gan gynnwys brecwast. Mae gennym ystafelloedd ar gyfer hyd at bedwar o bobl ar y llawr uchaf am £200 y noson (£50 y pen). Gallwn hefyd ddarparu prydau gyda’r nos ar gyfer grwpiau mwy.

P’un a ydych am gael seibiant o fywyd y ddinas, yng nghanol ein gwarchodfa natur 750 erw, neu os ydych am drefnu arhosiad yma ar gyfer dathliad neu achlysur arbennig, cysylltwch â ni.

Ymholi am lety

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.