Llwybrau

P’un a ydych yn awyddus i fynd am dro yn y goedwig neu ymlwybro trwy’r gerddi rhestredig Gradd 1, mae Gregynog yn fan godidog i fynd am dro

Lle i bawb ei fwynhau, gydol y flwyddyn

Mae gennym rwydwaith o lwybrau cerdded ag arwyddion lliw i’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch ffordd drwy’r Stad. Gallwch weld y map rhyngweithiol trwy glicio ar y ddolen isod, lawrlwytho PDF o’n map cerdded, neu godi copi yng Nghaffi’r Cowrt.

Gweld y map rhyngweithiol

Lawrlwytho map PDF

Mae tiroedd Gregynog ar agor i bawb, bob dydd. Mae rhai teithiau cerdded gwastad o amgylch y Pwll Lili ac i lawr ein rhodfeydd i Fwlch y Ffridd. Mae Taith Gerdded y Goedwig Fawr a Thaith Daith Gerdded y Gwningar yn cynnig ychydig mwy o her – ond bydd y golygfeydd godidog ar draws cefn gwlad Sir Drefaldwyn yn wobr i chi wedi’r gwaith caled.

Bydd ein teithiau cerdded ag arwyddbyst yn eich tywys heibio i’n cuddfan adar yng Nghoedwig Garden House, ochr yn ochr â’r pwll lili, i Sied Beintio Margaret Davies – a adferwyd yn ddiweddar ar gyfer priodas yn y coetir. Mae ein gwenynfa fywiog yn y glyn wedi’i gynllunio i roi cyfle i ymwelwyr ganiatáu mynediad agos ond diogel at y gwenyn ac mae byrddau gwybodaeth yn esbonio eu cylch bywyd a’u pwysigrwydd hanfodol i’r blaned. Gallwch ddarganfod mwy am ein gwenyn a’n wenynfa hyfforddi yn MBKA – Home (montybees.org.uk).

Cynhelir ein llwybrau yn bennaf gan draed pobl a phawennau cŵn er mwyn lleihau ein heffaith amgylcheddol, ond cofiwch am eich esgidiau a’ch gwisg ar gyfer y tywydd! Nid oes tâl ychwanegol am gerdded yng Ngregynog ond cofiwch fod eich rhodd parcio yn ein helpu i gynnal yr ystâd.

 • Dod yn Gyfaill

  Ers 2019 mae plasty Gregynog wedi cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth elusennol. Dod yn gartref
  mwyaf croesawgar Cymru ar gyfer natur a’r celfyddydau yw ein gweledigaeth. Mae gennym waith
  sylweddol o’n blaenau sef adfer ein gerddi rhestredig Gradd 1 ac atgyweirio’r neuadd Gradd 2 seren. Mae ein tiroedd ar agor i bawb, bob dydd, ac rydym yn cynnal rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau o Lwybrau Tylwyth Teg a Chalan Gaeaf i gyngherddau clasurol yn ein Hystafell Gerdd.

  Mae taer angen cefnogaeth arnom, yn wirfoddolwyr ac yn rhoddion. Mae pob dim yn gymorth, felly
  cysylltwch â ni, beth bynnag yw’ch cyfraniad i gefnogi Gregynog.