Llwybrau

P’un a ydych yn awyddus i fynd am dro yn y goedwig neu ymlwybro trwy’r gerddi rhestredig Gradd 1, mae Gregynog yn fan godidog i fynd am dro

Lle i bawb ei fwynhau, gydol y flwyddyn

Mae gennym rwydwaith o lwybrau cerdded ag arwyddion lliw i’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch ffordd drwy’r Stad. Gallwch weld y map rhyngweithiol trwy glicio ar y ddolen isod, lawrlwytho PDF o’n map cerdded, neu godi copi yng Nghaffi’r Cowrt.

Gweld y map rhyngweithiol

Lawrlwytho map PDF

Mae tiroedd Gregynog ar agor i bawb, bob dydd. Mae rhai teithiau cerdded gwastad o amgylch y Pwll Lili ac i lawr ein rhodfeydd i Fwlch y Ffridd. Mae Taith Gerdded y Goedwig Fawr a Thaith Daith Gerdded y Gwningar yn cynnig ychydig mwy o her – ond bydd y golygfeydd godidog ar draws cefn gwlad Sir Drefaldwyn yn wobr i chi wedi’r gwaith caled.

Bydd ein teithiau cerdded ag arwyddbyst yn eich tywys heibio i’n cuddfan adar yng Nghoedwig Garden House, ochr yn ochr â’r pwll lili, i Sied Beintio Margaret Davies – a adferwyd yn ddiweddar ar gyfer priodas yn y coetir. Mae ein gwenynfa fywiog yn y glyn wedi’i gynllunio i roi cyfle i ymwelwyr ganiatáu mynediad agos ond diogel at y gwenyn ac mae byrddau gwybodaeth yn esbonio eu cylch bywyd a’u pwysigrwydd hanfodol i’r blaned. Gallwch ddarganfod mwy am ein gwenyn a’n wenynfa hyfforddi yn MBKA – Home (montybees.org.uk).

Cynhelir ein llwybrau yn bennaf gan draed pobl a phawennau cŵn er mwyn lleihau ein heffaith amgylcheddol, ond cofiwch am eich esgidiau a’ch gwisg ar gyfer y tywydd! Nid oes tâl ychwanegol am gerdded yng Ngregynog ond cofiwch fod eich rhodd parcio yn ein helpu i gynnal yr ystâd.

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.