Cynadleddau a digwyddiadau

Gwaith, Gorffwys a Chwarae yng Ngregynog

P’un a ydych yn archebu brecwast busnes, gweithdy lles neu gynhadledd academaidd, gall Gregynog gynnig lleoliad gwych ac ynddo groeso cynnes.

Mae ein hystafelloedd llawr gwaelod hanesyddol yn darparu lle unigryw ar gyfer pob math o gyfarfodydd – ymhell o sŵn traffig a bywyd swyddfa, yng nghanol ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol.

Ar gyfer cyfarfodydd llai, beth am archebu Llyfrgell Thomas Jones, gyda’i dodrefn pwrpasol a luniwyd yng ngweithdai Bryn Mawr ar gyfer y chwiorydd Davies, neu’r Uwch Ystafell Gyffredin, gyda’i soffas cyfforddus a’i awyrgylch ysbrydoledig a grëwyd gan y darluniau o’r radd flaenaf sy’n addurno’r muriau.

Mae ein dwy ystafell gyfarfod ar yr ail lawr yn cynnig mwy o le ar gyfer darlithoedd a seminarau, ac mae ein Hystafell Gerdd yn cynnig rhywle cyfforddus ar gyfer y digwyddiadau a’r cyfarfodydd mwyaf. Mae ynddi le i 180 eistedd yn gyfforddus, neu gallech ddewis trefniant byrddau gwledda â lle i hyd at 120.

Rydym bob amser yn hapus i ddarparu coffi pan fydd gwesteion yn cyrraedd, a chinio a the prynhawn i gynrychiolwyr undydd, neu i gynllunio ciniawau cynhadledd ar gyfer cyfarfodydd preswyl.

Cysylltu â ni

  • Become a Friend

    Since 2019 Gregynog has been run by a charitable Trust. Our vision is to be Wales’ most welcoming home for nature and the arts. We have a huge amount of work to do to restore our Grade 1 listed gardens and repair the Grade 2 star listed hall. Our grounds are open to everyone, every day and we are run a varied programme of events from Fairy and Halloween Trails to classical concerts in our Music Room.

    We urgently need support both from volunteers and donations and every little helps so whatever you can do to support Gregynog please do get in touch.